Beschikking geen loonheffingen (BGL) vervangt VAR in 2015

VAR wordt BGL

In 2015 wordt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) hoogstwaarschijnlijk vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Opdrachtgevers en Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) zullen in de nieuwe situatie beiden moeten beoordelen of hun arbeidsrelatie moet leiden tot het afdragen van loonbelasting en premies. Waar de VAR in het verleden de werkzaamheden fiscaal kwalificeerde als Winst uit onderneming of Resultaat uit overige werkzaamheden doet de BGL dit niet. In de BGL worden straks de voorwaarden opgenomen waarop de opdrachtgever invloed heeft (Bijvoorbeeld of de opdrachtnemer zich mag laten vervangen, welke werktijden aangehouden moeten worden, wie aansprakelijk is voor schade enz.). Voor alle overige omstandigheden zal de opdrachtnemer verantwoordelijk worden (Denk aan: Aantal opdrachtgevers, investeringen enz.).

De opdrachtnemer moet straks controleren of de werkelijke uitvoering van de werkzaamheden exact overeenkomt met de BGL. Slechts dan is hij gevrijwaard van naheffingsaanslagen en boetes.

VAR 2014 geldig tot invoering BGL

De Wet invoering geen Beschikking loonheffingen moet nog worden goedgekeurd door het parlement maar wordt hoogstwaarschijnlijk in 2015 van kracht. Heeft u al een VAR 2014 dan is deze geldig tot het moment van invoering van de BGL. Heeft u nog geen VAR 2014 of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren vraag dan een VAR 2015 aan. Deze is dan geldig tot het inwerkingtreden van de nieuwe wet.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.