bezwaar belastingdienst

Stel bent het niet eens met een aanslag die u van de fiscus ontvangen heeft. Het kan dan om iets kleins gaan, een aftrekpost die vergeten is, uw niet vergoedde tandartskosten bijvoorbeeld.

Zaken van gering belang zet u recht door de oorspronkelijke aangifte te wijzigen en opnieuw in te dienen. Er zijn dan vervolgens 4 voor de hand liggende scenario’s.

  1. U was dermate snel met uw herziene aangifte dat de oorspronkelijke aangifte nog niet in behandeling was genomen. De fiscus volgt de herziene aangifte e legt een (voorlopige) aanslag op.
  2. U had al een voorlopige aanslag ontvangen n.a.v. de voorgaande aangifte en ontvangt een nieuwe (voorlopige) aanslag.
  3. U heeft al een definitieve aanslag ontvangen en zit nog binnen de bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening. De fiscus zal de herziene aangifte behandelen als bezwaar.
  4. U heeft al een definitieve aanslag ontvangen waarvan de bezwaartermijn verlopen is. De fiscus zal uw nieuwe aangifte behandelen als verzoek ambtshalve vermindering.

Bezwaarschrift indienen via de website van de Belastingdienst

Als het gaat om zaken van groter belang of welke een motivatie vereisen is het indienen van een bezwaarschrift aan te bevelen. U kunt het bezwaarschrift online indienen via de website van de Belastingdienst.

Dan wel schriftelijk. Het verdient aanbeveling  bezwaarschriften per post aangetekend te versturen. Ontvangt de Belastingdienst uw bezwaarschrift niet dan is het namelijk aan u om aan te tonen dat u het verzonden heeft.

Pro forma bezwaarschrift Belastingdienst

Het kan voorkomen dat u in tijdnood komt. Het einde van de bezwaartermijn is in zicht en u wacht nog op informatie om uw bezwaarschrift te motiveren of heeft zelf geen tijd.

Wanneer is een bezwaarschrift nog op tijd?

;